IWISH RX Torisk

IWISH RX, ett nytt linskoncept från Vision Care.

IWISH RX omfattar utöver Multifokala Toriska månadslinser också Multifokala Sfäriska, Toriska och Sfäriska linser.

 

Ett enkelt tillvägagångssätt vid tillpassning av IWISH RX ökar graden av framgång.

 

 Quick guide

· Bestäm linsdiameter
· Bestäm linsradie
· Bestäm dominansförhållande
· Bestäm styrka och närdesign CD eller CN

01 Linsdiameter
 
HVID < 11.8 välj linsdiameter 14.5
HVID ≥ 11.8 välj linsdiameter 15.0
 
02 Linsradie
 
 
 
03 Styrkespecifikationer
 
Korrigera för toppunktsavstånd. Kom ihåg att beräkna båda huvudsnitten.
 
04 Bestäm dominans
 
Bestäm dominans med hjälp av dimmetod:
Klienten skall ha avståndskorrektion på, och båda ögonen öppna.
Mätningen görs på 0.8 raden. Sätt en + 2.0 D lins för höger respektive vänster öga.
Det ögat som klienten upplever mest suddigt med + 2.0 D är det dominanta ögat.
 
05 Val av add och närdesign, CD eller CN
 
Myopi/låg hyperopi: Välj alltid Center Distance CD på båda ögonen
Hyperopi > +3,00 sf. ekvivalent: Välj Center Distance på det sensoriskt
dominanta ögat.
Center Near CN på det motsatta ögat

Tekniske data:

· Sph. RX +10.00 / -10,00
· Add. 1.00/1.50/2.00/2.50
· Cyl. 0.75 til 5.75 cyl 0,50 spring
· Axe 0 – 180 i 5º spring

· BOZR 8.30 & 8.60
· TD14.5 / 15.0
· Ct. 0.10 (- 3.00)
· Geometri Prismeballast, 1 x lasermarkering kl. 6, bagtorisk
· FOZD 8 mm
· Multifocal Nærdesign: CD & CN

· Materiale Filcon V 3, Silicone hydrogel
· DK 60 x 10-11 v 35º
· Vandindhold 75%

· Fremstillingsmetode Lathe Cut