Blu:Gen Toric SIH for KIDZ

 

Tekniske data:

· Sph. RX +30.00 / - 30,00
· Cyl. op til 8.00 cyl
· Axe 0 – 180 i 1º spring

· BOZR 6.50 til 9.80 i 0.30 step
· TD 11.5 / 12.0 / 12.5 /13.0 / 13.5 / 14.0 / 14.5 / 15.0 / 15.5 / 16.0
· Ct. 0.10 (- 3.00)
· Geometri Prismeballast, 1 x lasermarkering kl. 6, bagtorisk
· FOZD 8 mm

· Materiale Filcon V 3, Silicone hydrogel
· DK 60 x 10-11 v 35º
· Vandindhold 75%

· Fremstillingsmetode Lathe Cut