iWISH 1 day SIH UV

Som en af de første i verden introducerer Vision Care nu

I Wish, 1 day Silicone Hydrogel.

De seneste års trend har helt klart vist, at tendensen er at vores kunder skal have kontaktlinser der tilgodeser alle behov, hvad angår høj komfort og ilt tilførsel til øjet.
 
Det ønsker kunderne og det ønsker vi.

En væsentlig udfordring for producenten har været at fremstille kontaktlinser i nye materialer der tilgodeser disse behov.
Ikke kun fokus på mest mulig ilt, men også fokus på høj komfort er væsentligt for at vores kunder opnår optimale betingelser med kontaktlinser. Det viser de seneste års erfaringer med al tydelighed.

Vi ved at med lanceringen af I WISH er vi er kommet rigtig langt med at kunne tilbyde vores kunder optimale betingelser.
Skift hver dag sikrer nye og rene linser, og kombinationen af det forholdsvis høje vandindhold og silicone hydrogel materialet sikrer høj komfort samt et højt flow af ilt/surstoff til øjet.

I WISH 1 Day levereres i 30-pack, samt i prøvelinsekoncept.

Tekniske data:

· Sph. RX + 8.00/ - 10.00*
· BOZR 8.6
· TD 14.1
· Ct 0.07 (- 3.00)
· Geometri Aspheric Optic
· Opticzone 8.50 mm

· Materiale Filcon II 3 (FDA group II)
· Modulus 0.5 MPa

· DK 60
· Vandindhold 56%
· DK/T (-3.00) 86 (@-3.00DS)
· Fremstillingsmetode AET(castmoulding)

* -0.50 til -6.00 (0.25 spring)
-6.00 til -10.00 (0.50 spring)
+0.50 til +5.00 (0.25 spring)
+5.00 til + 8.00 (0.50 spring)